top of page

Co się dzieje podczas 
wydarzenia Zikaron BaSalon?

Wydarzenie Zikaron BaSalon odbywa się w Twoim własnym salonie.Uczestnicy tworzą wyjątkową atmosferę poprzez otwartą dyskusję na temat Holokaustu i jego wpływu na społeczeństwo w tamtym okresie i teraz.

הערב

Wieczór składa się z trzech głównych części:

Świadectwo

Dopóki żyją ocalali z Holokaustu, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, będziemy ich słuchać. Dlatego zachęcamy gospodarzy do zapraszania ocalałych do opowiadania swoich historii. Od zeszłego roku naszym najważniejszym zobowiązaniem jest ochrona zdrowia osób, które przeżyły Holokaust. Są oni najbardziej bezbronni. Poprzez platformę Zoom Zikaron BaSalon może działać bez spotkań na żywo z naszymi ocalałymi.

 

Ponieważ pokolenie ocalałych zanika, proponujemy korzystanie z nagranych lub napisanych świadectw. Zapraszamy również do słuchania doświadczeń drugiego i trzeciego pokolenia a także wykładów ekspertów i naukowców.

Certyfikat uznania

iStock-1138670032_edited.jpg

Nagrane świadectwo

Jeśli nie masz prelegenta, tutaj znajdziesz wybór nagranych świadectw, które starannie wybraliśmy, aby można je było dostosować do dowolnej grupy uczestników.


Pisemne świadectwo

Jeśli nie masz świadka, możesz znaleźć tutaj wybór pisemnych świadectw, które starannie wybraliśmy, aby można je było dostosować do dowolnej grupy uczestników.

עדות
שיתופי

Ekspresja

Zikaron BaSalon spełnia wiele potrzeb różnych odbiorców.

Aby harmonijnie przejść od świadectwa do dyskusji, niezbędny jest etap przejściowy, tak aby stworzyć bezpieczną, otwartą przestrzeń do merytorycznej dyskusji.  

Odbywa się to poprzez muzykę i/lub czytanie wierszy i literatury, umożliwiając jednostkom dzielenie się swoimi uczuciami za pomocą artystycznych działań . Stwarza to dobrą atmosferę i wzajemny szacunek potrzebne do rozpoczęcia optymalnej dyskusji.

 

Muzyka

Tutaj znajdziesz playlisty, teksty piosenek i akordy, które naszym zdaniem pasują do tematów wieczoru.

Teksty

Tutaj znajdziesz inspirujące teksty, które można przeczytać lub rozprowadzić na część ekspresji wieczoru.

דיון
אשת עדות מדברת עם מארחת

Otwarta dyskusja

Holokaust to znacznie więcej niż wydarzenie historyczne. Nawet dzisiaj jego konsekwencje można odczuć w wielu aspektach naszego świata. Każda rozmowa dotycząca Holokaustu jest wyjątkowa, fascynująca i często emocjonalna.

 

Dyskusję poprowadzi gospodarz lub ktoś, kogo wybrano do prowadzenia w jego imieniu. Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie dyskusji może być trudne, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie zestawy zawierające różnorodną treść i przewodnik po dyskusji.  

 

Jak każda rozmowa, ważne jest, aby prowadzić owocną dyskusję w miłej atmosferze i zniechęcać do rozmów pobocznych lub dyskusji nie na temat. Zalecamy symulację rozmowy, którą chcesz ułatwić, i próbę przewidzenia kierunku, w którym rozmowa będzie ewoluować. Pomoże ci to w przygotowaniu pytań, które będą istotne dla uczestników. Wskazówki dotyczące skutecznej facylitacji można znaleźć w zestawie.  

 

Dyskusje

Tutaj znajdziesz otwarte dyskusje

575A3121.jpg
bottom of page